Viện nghiên cứu sinh học ứng dụng

Tư vấn hỗ trợ: (+84) 962 567 869

Nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris: Đặc điểm sinh học, Giá trị dược liệu và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng nấm

Nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris: Đặc điểm sinh học, Giá trị dược liệu và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng nấm

ABSTRACT

Cordyceps militaris is an entomopathogenic fungus with many medicinal values similar to Cordyceps sinensis and has been used for a long time in traditional medicines. Different from Cordyceps sinensis, which has very low mass production and only grows in natural environment, the fungus Cordyceps militaris can be farmed in artificial conditions. Therefore, collecting of technical information and researches will help promoting the production of Cordyceps militaris in Vietnam to satisfy the demand of national and abroad markets. This study evaluated the role of Cordyceps militaris in modern medicine based on summing up the scientific research results, as well as assessing the biological characteristics and the effects of the cultivating conditions for Cordyceps militaris to develop farming processes in our country, which will bring essential economic benefits for local producers. Results from scientific publications showed that there had been many researches confirming the potential applications of C.militaris in illness treatment, also it was widely used in the modern pharmaceutical industry, such as cancer treatment, immunomodulatory, impaired liver and kidney function, etc. (Shonkor, 2010; Seulmee et al., 2009). For the production of C.militaris in artificial conditions, the strict control of environmental conditions such as fungal seeds, temperature, humidity, light, and nutrients was found as essential to maintain the yield and quality C.militaris mushrooms.

TÓM TẮT

Nầm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris là môt loài nầm ký sinh trên côn trùng có giá trị dược liệu quý tương tự như nấm Cordyceps sinensis và được sư dụng nhiều trong y hoc cổ truyên trong nhiêu năm qua. Khác vơí nầm Cordyceps sinensis với sản lượng rất ít và chỉ mọc trong tự nhiên, loai nầm Cordyceps militaris có) thế được nuôi trông trong điêu kiên nhần tạo. Do đo, việc tìm hiểu thông tin kỹ thuật và nghiên cưu về quy trình nuôi vông se giup cho viêc sản xuất nầm C.militaris thương phầm tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thi trường trong và ngoài nước. Nghiên cứu nay đanh giá vai trò) cua nầm đông truing ha thao Cordyceps militaris trong y học hiện đại trên cơ sở tông hợp nhiêu kêt qua nghiên cưu khoa học, đồng thời đanh gia catc đặc điểm sinh học và anh hưởng cua cac điêu kiên nuôi trông lên loại nấm Cordyceps militaris nhằm phục vu cho phat triên caic quy trình nuôi trông ợ nước ta, đem lai nhưng lợi Ich kinh tế thiêt thực cho các nha san xuầt ợ các đia phương. Kết quả nghiên cứu từ các công bố khoa học cho thấy nấm C.militaris được nhiều nghiên cứu khẳng định tiềm năng ứng dung trong điê u tri bệnh, đông thơ cung được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dược phẩm hiên nay, ví du như trong điêu tri ung thư, điêu h<ộa miên dịch, suy giam chưc năng gan, thần… (Seulmee et al., 2009; Shonkor, 2010). Đối với việc sản xuầt nầm C.militaris ợ trong điêu kiên nhần tao, việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố điêu kiên môi trường nuôi trồng nấm như giống, nhiệt độ, ầm đô, anh sang vài dinh dương là hết sức cần thiết để duy trì sản lượng và chất lượng nấm C.militaris.

Giống đông trùng hạ thảo

MỜI CÁC BẠN XEM CHI TIẾT TRONG CÁC FILE DƯỚI ĐÂY

Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng
Địa chỉ: Số 39, Ngõ 189/61, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
ĐT: (+84) 2422 118 008 – (+84)962 567 869
Website: https://vbio.vn/
Email: vbiovn1@gmail.com

TIN LIÊN QUAN

Hiển thị
  • image
  • image
  • image
  • image
zalo
phone
Hỗ trợ trực tuyến